Een nieuw tijdperk voor HR – verantwoordelijken en managers


Ik wil een efficiëntere rekrutering en selectie en teams die beter samenwerken !

Als succesvolle organisatie wil je vandaag wellicht ook zicht hebben op de werkmotivaties van de kandidaten en je medewerkers.


Bij rekrutering en selectie wil je weten wat de kandidaat drijft, binnen welke context hij of zij best functioneert en of er een match is.

Teamleaders en managers willen vandaag hun teams naar een hogere vibe brengen. Ze willen burn-out, depressie en apathie voor zijn. En slim omgaan met hun mensen.

Door met Jobmotivation samen te werken ga je het niveau van selectie en rekrutering naar een next level brengen. De coaching breng je een ander niveau.


Wat krijg je?

Voor een next level selectie en rekrutering:

Ontzettend betrouwbare informatie over wat de kandidaat motiveert binnen de werkcontext.

Een heel makkelijke tool waarmee je direct ziet of er een  match of mismatch is tussen de motivaties van de kandidaat en de gewenste motivaties. De gewenste motivaties breng je trouwens op voorhand heel makkelijk in kaart.

De vragen die je best stelt om de sleutelmotivaties te verifiëren tijdens een Skype of face-to-face gesprek.

Doe gerust beroep op Jobmotivation om de juiste kandidaten te selecteren!

Voor een next level coaching:

De teamleader en manager krijgen een duidelijk zicht op hun werkmotivaties en de werkmotivaties van de individuele teamleden.
De gaps worden onmiddellijk helder waardoor het zelfbewustzijn verhoogt.

Teamleaders en managers krijgt de juiste woorden om te matchen met hun medewerkers. Heel handig bij individuele coaching of een meeting.

Elke medewerker doet met plezier de job gedurende een bepaalde periode. Nadien begint de goesting en de productiviteit af te nemen en wordt het risico op burn-out hoger. Door de interne werkgoesting-klok te respecteren krijg je een veel betere vibe bij de medewerker en het team.


Welke tool bieden we je aan?

We bieden je de iWAM aan die veel verder gaat dan MBTI, DISC en …

Deze tool is uiterst geschikt voor rekrutering en selectie en voor teammanagement.

Deze bevraging heeft een validiteit van 89,33% te hebben. Een uitzonderlijke hoge score. Met deze bevraging wordt een inventaris opgemaakt van Werk Attitude en Motivaties, afgekort iWAM


Hoe werkt deze online tool?

IWAM werkt met een lijst van 40 vragen. De 40 vragen komen overeen met tweehonderd test items in een conventionele vragenlijst.
Elke vraag richt zich op de werkcontext en wordt tenminste vier keer gemeten.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een pdf rapport.

Enkele voorbeelden:

De behoefte naar verandering, onze interne werkmtovatie-tijd:

De basismotivaties: