Slimmer rekruteren, intelligenter coachen.

WAAROM JOB MOTIVATION?

Jobmotivation brengt de werkmotivaties in kaart via on-line bevragingen. 

De werkmotivaties bevinden zich onderaan de ijsberg en zijn minstens even belangrijk als de competenties. Die onderliggende werkmotivaties brengen we voor jou in kaart.

Hoe doen we dit?