Een nieuw tijdperk voor HR en managers


 • ManagerSuccesvolle organisaties dienen zicht te hebben op de echte motivaties van hun medewerkers.
 • Ze dienen te weten hoe ze de mensen in hun teams gepast kunnen aansturen.
 • En dienen een veel groter bewustzijn te hebben hoe ze omgaan met de energie van hun mensen.
 • Ziekteverzuim, burn-out en demotivatie kunnen we voorkomen en hiervoor dienen we de diepste drijfveren van medewerkers en teamleden te kennen.

Daar hebben we de juiste tools voor nodig.

iWAM is de juiste tool

Een aantal van onze uitgevoerde opdrachten


Waarom iWAM?

 • Het verhoogt het zelfbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden.
 • Het geeft de juiste woorden en taal om teamleden en medewerkers aan te sturen.
 • Het is een sleutel voor zingeving en diepgaande persoonlijke groei.
 • U weet ieder individu op eigen niveau te stimuleren.
 • U maakt heel gemakkelijk en efficiënt verbinding met al uw teamleden.
 • U verwerft inzicht in de werkmotivaties van al uw teamleden en medewerkers.
 • U ziet direct of de belangrijkste motivaties van de kandidaat aansluiten bij uw gewenste motivaties.

We horen vaak onze cliënten zeggen: “Eindelijk eens een test die haarfijn weergeeft wat ons energie geeft en waardoor we energie lekken. Mooie tool om mensen gelukkiger én meer gemotiveerd aan het werk te hebben.”


Wat is iWAM?

iWAM gaat veel verder dan MBTI, DISC en …

De meeste tests meten competenties en persoonlijkheid, maar geen van deze resultaten zegt iets over de werkmotivaties van uw kandidaten. Veel mensen zijn zichzelf ook nauwelijks bewust van wat hen nu werkelijk motiveert. Door enkel competenties te testen kom je er achter wat een kandidaat kan, waardoor het een geschikte werknemer blijkt te zijn. Maar de werkelijke drive ligt veel dieper.

Patrick Merlevede ontwikkelde beginjaren 2000 een online test waarmee naast de drie basismotivaties, tevens 45 bijkomende motivaties worden gemeten. Na vele testings bleek deze test een validiteit van 89,33% te hebben. Een uitzonderlijke hoge score. Met deze test wordt een inventaris opgemaakt van Werk Attitude en Motivaties, afgekort iWAM


Hoe werkt iWAM?

IWAM werkt met een lijst van 40 vragen. De 40 vragen die u in de iWAM vindt, komen overeen met tweehonderd test items in een conventionele vragenlijst.
Elke vraag richt zich op de werkcontext en wordt tenminste vier keer gemeten. Bovendien is iWAM geconstrueerd om vervalsing op te sporen.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een pdf rapport. Enkele voorbeelden

De behoefte naar verandering, onze inwendige klok:

De basismotivaties: