Een nieuw tijdperk voor coaches en consultants


Een nieuw tijdperk voor coaches en consultantsVroeger hadden we weinig tot geen tools om mensen te begeleiden in hun loopbaanontwikkeling. Vandaag worden de eisen en normen steeds strenger in het coachen en begeleiden van mensen naar hun job. En willen we ook ziekteverzuim, burn-out en demotivatie voorkomen dan is een wetenschappelijk instrument daarbij onmisbaar geworden. Jobmotivation werkt met de motivatietest van de 21ste eeuw: iWAM


Wat is uw voordeel met iWAM?

Voor interne coaches: Met de rapporten uit dé on-line iWAM krijgt u:

  • Inzicht in uw eigen werkmotivaties en de werkmotivaties van uw team: u ziet onmiddellijk hoe u het team in zijn geheel én de individuele medewerkers beter aanstuurt.
  • De woorden en taal die u best gebruikt om de brug te maken met uw teamleden.
  • Het coachingswiel: extra tool om via coaching een doorbraak te realiseren.

Coaching en uw team(s) aansturen wordt dus veel makkelijker.

Voor externe coaches: U krijgt een tool in handen die 48 werkmotivaties in kaart brengen op verschillende manieren:

  • Uitgeschreven tekst
  • Overzicht met de percentages
  • Taalgebruik om de brug te maken met de coachee.

Deze tool van Jobmotivation is uitstekend geschikt voor loopbaanbegeleiding, selectie en rekrutering en coaching van een individu en team binnen de werkcontext.


Wat is iWAM?

iWAM gaat veel verder dan MBTI, DISC en …

De meeste tests meten competenties en persoonlijkheid, maar geen van deze resultaten zegt iets over de werkmotivaties van uw kandidaten. Veel mensen zijn zichzelf ook nauwelijks bewust van wat hen nu werkelijk motiveert. Door enkel competenties te testen kom je er achter wat een kandidaat kan, waardoor het een geschikte werknemer blijkt te zijn. Maar de werkelijke drive ligt veel dieper.

Patrick Merlevede ontwikkelde beginjaren 2000 een online test waarmee naast de drie basismotivaties, tevens 45 bijkomende motivaties worden gemeten. Na vele testings bleek deze test een validiteit van 89,33% te hebben. Een uitzonderlijke hoge score. Met deze test wordt een inventaris opgemaakt van Werk Attitude en Motivaties, afgekort iWAM


Hoe werkt iWAM?

IWAM werkt met een lijst van 40 vragen. De 40 vragen die u in de iWAM vindt, komen overeen met tweehonderd test items in een conventionele vragenlijst.
Elke vraag richt zich op de werkcontext en wordt tenminste vier keer gemeten. Bovendien is iWAM geconstrueerd om vervalsing op te sporen.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een pdf rapport. Enkele voorbeelden

De behoefte naar verandering, onze inwendige klok: Een nieuw tijdperk voor coaches en consultants

De basismotivaties: Een nieuw tijdperk voor coaches en consultants