Een nieuw tijdperk voor rekrutering en selectie


Selecteer on-line en breng je selectieproces naar een next level!

Stel je nu eens voor dat je onmiddellijk kan zien of er een match is of niet.
On-line, en op een heel betrouwbare manier.
Kan het?
Jazeker.

Hoe werkt het?

De kandidate krijgt een uitnodiging voor een online-bevraging in haar e-mail box.
Die bevraging vult ze in.
En jij krijgt in een rapport de exacte percentages per werkmotivatie.
Je weet als recruiter wat de belangrijkste motivaties zijn voor die job. Die heb je eenvoudigweg op voorhand in kaart gebracht.
En je ziet direct of de gewenste motivaties aanwezig zijn bij de kandidaat.

Bij elke motivatie hoort ook een interviewvraag en dus kan je heel makkelijk tijdens een Skype-interview of een face to face gesprek de resultaten checken.

Je wint veel tijd en je krijgt veel sneller een accurater beeld.

Zo eenvoudig is het, al zoveel keren bewezen.

Bovendien weet je hoelang de kandidate met plezier haar werk zal doen, hoe ze best gecoacht wordt, …. je krijgt een schat aan informatie die je extra kan meegeven aan je klant.

Een woordje uitleg bij de on-line bevraging…

 
De on-line bevraging munt uit in een hoog betrouwbaar resultaat.

Dit komt:

  • Omdat de bevraging op een dieper liggend niveau (motivatie niveau) peilt.
  • Doordat alle antwoorden en ook alle uitkomsten zonder oordeel zijn, u brengt immers de werkmotivaties in kaart.
  • Omdat het geen of/of verhaal is, wel en/en. Iemand kan bijvoorbeeld een hoge score hebben op procedures en hoog scoren op alternatieven, terwijl procedures en alternatieven bij elkaar horen.
  • Door de opbouw van de bevraging : 40 vragen waarin men 5 antwoorden dient te herschikken.

Hier vindt u dus dé doorbraak voor een betere selectie.


Welke on-line bevraging gebruiken we?

We bieden je de iWAM aan. Deze gaat veel verder dan MBTI, DISC en …

De meeste tests meten competenties en persoonlijkheid, maar geen van deze resultaten zegt iets over de werkmotivaties van de kandidaten. Door enkel competenties te testen kom je er achter wat een kandidaat kan, waardoor het een geschikte werknemer blijkt te zijn. Maar de werkelijke drive ligt veel dieper.

Patrick Merlevede ontwikkelde beginjaren 2000 een online bevraging waarmee naast de drie basismotivaties, tevens 45 bijkomende motivaties worden gemeten. Na vele testings bleek deze bevraging een validiteit van 89,33% te hebben. Een uitzonderlijke hoge score. Met deze bevraging wordt een inventaris opgemaakt van Werk Attitude en Motivaties, afgekort iWAM


Een klein voorbeeld uit het rapport:
Hierdoor zien we dat de kandidaat eerst een goed gevoel wil terugvinden op we werkvloer. Ze heeft weinig motivatie om leiding te nemen en voor resultaten te gaan. Deze persoon zal alleen aarden in een context waar er een goeie sfeer is, waar ze vrienden zijn onder elkaar. Als dit er niet is, dan haakt die onmiddellijk af. Is die goeie sfeer er wel, dan blijft ze waarschijnlijk.

De basismotivaties: