Een nieuw tijdperk voor selectie en rekrutering


sélectionVroeger deden we beroep op geschreven testen. En met de opkomst van technologie kwam er software op de markt om ons te helpen de geschikte kandidaat te vinden.
Deze kunnen wel eigenschappen en vaardigheden in kaart brengen maar geven onvoldoende aandacht aan de diepere drijfveren van het individu.

Vandaag worden de eisen en normen steeds strenger en is het vinden van de geschikte kandidaat meer en meer een wetenschap geworden.
Willen we dus bijblijven en werkelijk de geschikte kandidaat plaatsen binnen het bedrijf dan moeten we de diepste drijfveren en werkattitudes van deze persoon kennen.

Jobmotivation werkt met de motivatietest van de 21ste eeuw: iWAM


Wat is uw voordeel met iWAM?

Stap de 21 ste eeuw binnen en selecteer ook op basis van 48 werkmotivaties die gemeten worden binnen de werkcontext.

Hoe gaat u te werk?
Wanneer u iemand selecteert haalt u die werkmotivaties er uit die cruciaal zijn binnen dat bedrijf en voor die job. U laat de kandidaat de iWAM test online invullen en u maakt de vergelijking. Bij elke motivatie hoort ook een interviewvraag en dus kan u heel makkelijk tijdens een interview de resultaten checken.

De iWAM munt uit in een hoog betrouwbaar resultaat.
Dit komt:

  • Omdat de test bevraagt op een dieper liggend niveau (motivatie niveau).
  • Doordat alle antwoorden en ook alle uitkomsten zonder oordeel zijn, u brengt immers de motivaties in kaart.
  • Omdat het geen of/of verhaal is, wel en/en. Iemand kan bijvoorbeeld een hoge score hebben op procedures en hoog scoren op alternatieven, terwijl procedures en alternatieven bij elkaar horen.
  • Door de opbouw van de test : 40 vragen waarin men 5 antwoorden dient te herschikken.

Hier vindt u dé doorbraak voor een betere selectie.


Wat is iWAM?

iWAM gaat veel verder dan MBTI, DISC en …

De meeste tests meten competenties en persoonlijkheid, maar geen van deze resultaten zegt iets over de werkmotivaties van uw kandidaten. Veel mensen zijn zichzelf ook nauwelijks bewust van wat hen nu werkelijk motiveert. Door enkel competenties te testen kom je er achter wat een kandidaat kan, waardoor het een geschikte werknemer blijkt te zijn. Maar de werkelijke drive ligt veel dieper.

Patrick Merlevede ontwikkelde beginjaren 2000 een online test waarmee naast de drie basismotivaties, tevens 45 bijkomende motivaties worden gemeten. Na vele testings bleek deze test een validiteit van 89,33% te hebben. Een uitzonderlijke hoge score. Met deze test wordt een inventaris opgemaakt van Werk Attitude en Motivaties, afgekort iWAM


Hoe werkt iWAM?

IWAM werkt met een lijst van 40 vragen. De 40 vragen die u in de iWAM vindt, komen overeen met tweehonderd test items in een conventionele vragenlijst.
Elke vraag richt zich op de werkcontext en wordt tenminste vier keer gemeten. Bovendien is iWAM geconstrueerd om vervalsing op te sporen.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een pdf rapport. Enkele voorbeelden

De behoefte naar verandering, onze inwendige klok: Een nieuw tijdperk voor selectie en rekrutering

De basismotivaties: Een nieuw tijdperk voor selectie en rekrutering