Team coaching

Hoe komt het dat teams niet vlot draaien?

Vaak voelen de medewerkers zich niet individueel aangesproken. De team manager weet vaak niet hoe dit te doen. Veel blijft hangen en er overheerst een gevoel dat het anders kan.
Soms kennen we conflicten in een team en geraken mensen niet op de juiste golflengte.

Het gevolg is ter plaatse trappelen, mensen presteren onder de verwachtingen. Soms zien we burn-out en bore-out. Met alle gevolgen van dien.

Resultaat van de team coaching:

Je krijgt eindelijk het gevoel dat je elke individuele medewerker door en door kent. Je gebruikt voortaan de taal waarmee je met de medewerkers matcht.
Ook heb je zicht op hoe lang ze met plezier dezelfde soort job doen.
Burn-out weet je makkelijker te voorkomen.
Je kent de knoppen om je team in gang te brengen en te houden.
Kortom, je vindt de balans tussen maximale productiviteit en maximaal respect voor de individuele medewerker.

Hoe gaan we te werk?

De drie stappen…

  1. We interviewen je via Skype of komen tot bij jou.
  2. Luisteren naar je specifieke noden om ons een gedetailleerd beeld te vormen van jouw situatie.
  3. We brengen de werkmotivaties in kaart van elk teamlid en doen een grondige analyse.Vervolgens voorzien we 3 coaching sessies van een 3 uur. We geven optioneel feedback aan elk teamlid over hun werkmotivaties.

Ik heb interesse