Teamcoaching


Teamcoaching: helderheid in je teams + teamcrafting

Incentives, ontbijten, slogans aan de muur?
Goed voor de sfeer, maar de impact op prestaties ebt snel weg.

Wat werkt wel voor je team?

Mensen juist die taken op die manier laten doen die hen energie geven. Slim de juiste werkplek inrichten. De juiste taal gebruiken.

De Teamcoaching van Jobmotivation maakt gebruik van de meest professionele werkmotivatie bevraging, de IWAM. Deze bevraging geeft haarfijn 48 werkmotivaties weer.

Bij Teamcoaching gaan we met de verantwoordelijke en vaak ook met de teamleden aan de slag.

Aanrader: volg deze teamcoaching training

Bij teamcrafting werken we direct met gans het team.

Wat is nu precies Teamcrafting?

Bij teamcrafting ga je gezamelijk sleutelen aan de werkverdeling door elkaars leuke en minder leuke taken te kennen. Je houdt hier rekening mee, je bedenkt en ontwikkelt oplossingen om je werk leuker te maken. En je ziet het doel van het team, de middelen, de competenties, de motivaties. Zo stem je beter af en respecteer je jezelf meer op de werkvloer.

Resultaat:

Een praktisch overzicht  met de teammotivaties. Een heldere kijk om elke medewerker De taal die je best spreekt met elke medewerker.
Je krijgt ook “de klok”.   (hoelang doet een medewerker met plezier hetzelfde takenpakket). Je krijgt per persoon én voor gans het team een analyse met direct bruikbare tips.

Met deze aanpak sta je sterker voor:

Het uitbouwen en laten openbloeien van je team(s).
De juiste persoon op de juiste plaats met de passende taken.
Kwalitatieve one-to-one coaching.
De juiste nieuwe medewerkers aan te trekken.
Een motiverende werkplekinrichting.
Burn- en bore out te vermijden.

De kern van Teamcoaching van Jobmotivation? 5 stappen

1. Intakegesprek: team coaching of teamcrafting?
2. Online motivatiebevraging.
3. Analyse door de coach van alle resultaten met concrete tips.
4. Individuele feedback aan de medewerkers.
5. C
oaching van de verantwoordelijke bij implementatie.

Je krijgt een team

Waar iedereen zich beter voelt.
Dat een kleiner verloop kent.
Een hogere funfactor heeft.
En sterkere resultaten neerzet.

Teamcoaching? Teamcrafting? Kleine teams? Grote teams?
Neem nu contact op: 0473 95.26.65 of vul onderstaand formulier in.

Aanrader: volg deze Teamcoaching Training:

Alternatief voor Teamcoaching Training  ! (puur op teammotivaties).
De investering verdien je snel weer terug.
We worden gesteund door de Vlaamse Overheid via de
kmo-portefeuille.

 Ik heb interesse

Na het inzenden van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging

.